Jag Heter Malin och jobbar  som NPF pedagog här på Pilträdsskolan.

Jag jobbar här under 1 år på projektanställning som stöttas av SPSM. Jag jobbar med olika delar i det här projektet, jag utvecklar lärmljöerna, observerar  i skolmiljön, jag samtalar med elever,lärare, föräldrar,pedagoger,och resurser. Jag handleder och  stöttar, utvärderar och föreläser.

 

Jag finns här på skolan måndag-torsdag

och ni föräldrar är hjärtligt välkomna till mig och prata om

 • NPF diagnoser /ADHD,ADD,AST (autismspektrum diagnoser) Tourette,språkstörning.
 • Tips på vardags struktur, exempel: rutiner i hemmet kring sömn,kost,datorspelande,när man ska lägga sig mm.
 • Till vem och hur man vänder sig vid olika frågor kan vara (hjälpmedel i hemmet, medicin,sömn, mat, struktur).
 • samtal kring svårigheter när det gäller rutiner,läxor, återhämtning, stress, förberedelse,planering,skola.
 • strategier
 • tips på böcker ,hemsidor,föreningar mm.
 • Stöd att ringa  ex: Habilitering, Bup, Familjecentrum om ni har svårt att uttrycka er om det gäller NPF frågor.

 

ni kan boka in en tid antingen via mejl

eller kontakta Ulrika i Receptionen som förmedlar tiderna vidare.

mejl: malin.naess@piltradsskolan.se

Reception/Ulrika 073-9822901

Jag sitter på Våningen där högstadiet är i samma korridor som skolans elev café.

Må gott / Malin

Hej Malin heter jag och jobbar här på Pilträdsskolan som NPF Pedagog, jag vill tipsa er föräldrar som har barn eller vänner med barn eller på annat sätt kommer i kontakt med människor med NPF diagnoser (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) som ADHD, ADD,Språkstörning, Autism spektrum diagnoser, men även Dyslexi och Dyskalkyli

Det finns olika föreningar er!

Att vara med i olika föreningar som passar en själv eller någon i sin familj är bra för man kan få ta del av

 • Medlemstidning
 • Gå på föreläsningar Gratis eller rabatterat pris
 • Få gemenskap och vänner med samma typ av funktionsnedsättningar Eller anhöriga, föräldrar får kontakt med andra föräldrar.
 • Få utbildningar
 • Få mejl med de senaste rönen,information
 • ta del av läger,utflykter
 • Autism och aspberger förbundet brukar tillexempel:  abonnera Leos lekland, eller ha Bio för personer med Autism diagnoser (AST) och abonnera bassänger  på olika bad osv..
 • Tips på olika sportklubbar och andra fritidsaktiviteter.

 

http://attention.se

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) så som ADHD, Aspergers syndrom/Autismspektrumtillstånd (AST), språkstörning och Tourettes syndrom.

Vi arbetar för att personer med NPF ska bli bemötta med respekt och få det stöd de behöver i skolan, på arbetsmarknaden och på fritiden. Vi arbetar också för att anhöriga ska få ökat inflytande och avlastning.

 

http://www.autism.se

autism- och Aspergerförbundet arbetar för att skapa bättre villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd.

Förbundets medlemmar är personer med egen funktionsnedsättning, närstående och yrkesverksamma inom området. Styrelsen har en motsvarande sammansättning.

http://www.fub.se

FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv.

Vi är drygt 26 000 medlemmar i fler än 150 lokalföreningar runt om i landet. Personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga är medlemmar i FUB liksom många andra som delar vår grundsyn.

http://www.fdb.nu

Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn

FDB är en förening som ger råd, stöd och vägledning till familjer som har barn med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Vi arbetar också för att förbättra villkoren i skolan för barn och ungdomar med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

Det här gör vi

 • Arrangerar föreläsningar och träffar
 • Skapar kontaktnät mellan föräldrar
 • Sprider kunskap om dyslexi
 • Arbetar för att påverka beslutsfattare
 • Anordnar sommarläger för barn och ungdomar

FDB är en rikstäckande förening med aktiviteter i stora delar av landet. Föreningen bildades 1992 av en grupp föräldrar, den är partipolitiskt och religiöst obunden och öppen för alla.

https://ocdforbundet.se

Svenska OCD-förbundet är en rikstäckande ideell förening som grundades 1989 och som har som ändamål att stödja personer med egen erfarenhet av OCD (tvångssyndrom) och/eller OCD-relaterade tillstånd och deras anhöriga, samt att verka för att dessa personer får ett bättre stöd och en bättre förståelse från samhällets sida.

Förbundet arbetar för att kunskapen om OCD ska öka bland allmänhet, vårdgivare, utbildningsanordnare, myndigheter och organisationer och verkar för att information om effektiva och vetenskapligt dokumenterade behandlingsformer och stödinsatser sprids till dessa grupper. Detta gör vi bland annat genom att ge ut tidningen ”Nytt om OCD”, ordna informationsmöten och föredrag, medverka i tidningar, radio och TV, bygga upp lokala avdelningar och föreningar, förmedla kontakter mellan medlemmar, och förmedla kontakter till legitimerade beteendeterapeuter och specialister i psykiatri.

Friluftsdag i Vedbobacken! 

Eleverna kommer till skolan samma tid som vanligt på torsdagen och samlas i klassrummen.

Bussarna till Vedbobacken går från skolan 8:30.

Vid backen kommer vi åka pulka och leka i snön. De elever som åker pulka måste ha hjälm. Ta med egen pulka och hjälm om ni har.

Vi kommer att grilla korv och bröd på plats kl 11:00. Vill eleverna ha varm dryck eller något annat att äta får de ta med sig det själva, men EJ godis!

Bussarna går tillbaka till skolan 11:50.

Det är viktigt att alla elever har varma kläder för att vara ute hela dagen!

Samling i klassrummen 8:10

Åker från skolan: 8:30

Är tillbaka på skolan ca 12:00

Eleverna slutar efter det. De elever som åker buss åker hem direkt efter och fritids öppnar tidigare.

/Camilla

Hej föräldrar i år 2!

Efter jul ska eleverna börja simma.

På måndag vecka 3 (15 januari) åker hela klassen och simmar. Därför behöver alla ha med sig badkläder och handduk. 

Vi kommer vid första tillfället att kolla vilka som kan simma 25meter ryggsim och 25 meter bröstsim.

Alla som inte kan det kommer fortsätta att gå i simskola VARJE måndag nästa termin tills dom lärt sig.

De som kan simma kommer vara kvar i skolan och plugga som vanligt.

/Camilla

Nu har halva läsåret gått och det betyder att det är dags att byta elevens val. 

 

Med start efter jullovet har årskurs 2 idrott även på onsdagar på elevens val.

Det betyder att eleverna i årskurs 2 ska ha med sig idrottskläder även på onsdagar.

 

Det betyder att årskurs 3 har bild istället för idrott på onsdagar.

Så årskurs 3 behöver inte längre idrottskläder på onsdagar.

 

/Camilla

Information F-3

Måndagen 11/12

Vi firar Nobel, vi kommer att ha en samling i aulan och vi kommer få extra fin mat uppe i matsalen. Om man vill får man gärna klä sig i något lite extra, men barnen är alltid fint klädda så detta är inget måste.

 

Onsdagen 13/12

Årskurs 9 kommer att sjunga för oss på Luicadagen och det är väldigt viktigt att alla kommer i tid denna dag. Alla behöver vara här i skolan till 8:10.

 

Torsdagen 21/12

Julavslutning: Vi börjar dagen kl 8:10 i respektive klassrum för att senare gå till aulan med sin lärare. Dagen avslutas strax innan kl 10 och bussarna börjar köra hem barn kl 10

 

Hälsningar Lärarna F-3