År 1

Vi har jobbat med diagram på matematiken. Här fick eleverna klistra fast

bokstäverna i sitt namn och sedan läsa av vilka bokstäver som var

vanligast i klassen. Klassen var delad i två grupper så vi jämförde sedan

gruppernas diagram.

Idag hade förskoleklassen och klass 1 ”kulturfika” tillsammans.

Vi vill tacka alla föräldrar som bakat och skickat med sina barn bidrag till årets ”kulturfika”.

Sofia och Pia

Vecka 43 har vi kulturvecka på Pilträdsskolan. Vi kommer då bland annat att lyfta fram värdegrunden, mänskliga rättigheter och barnkonventionen. Vi kommer även att prata om och lära oss om olika kulturer och lyfta fram de olika kulturer eleverna har med sig.

Varje dag under veckan kommer vår kock Petter att bjuda på mat från olika kulturer. På fredagen avslutas kulturveckan i aulan där hela skolan kommer att samlas och lyssna till sång, dans och film.

Vi skulle bli glada om några föräldrar ville baka något från sitt hemland/sin kultur. På onsdag kommer vi att ha ett ”kulturfika“ i klassen och alla får smaka en liten bit av varje sak. Även elever med svenskt ursprung kan ta med sig något. Man kan till exempel ta med sig något typiskt från sin eller sina föräldrars födelsestad eller landskap.

Vi ser fram emot en trevlig och lärorik vecka!

Pia, Sofia och Heléne