Hej Malin heter jag och jobbar här på Pilträdsskolan som NPF Pedagog, jag vill tipsa er föräldrar som har barn eller vänner med barn eller på annat sätt kommer i kontakt med människor med NPF diagnoser (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) som ADHD, ADD,Språkstörning, Autism spektrum diagnoser, men även Dyslexi och Dyskalkyli

Det finns olika föreningar er!

Att vara med i olika föreningar som passar en själv eller någon i sin familj är bra för man kan få ta del av

 • Medlemstidning
 • Gå på föreläsningar Gratis eller rabatterat pris
 • Få gemenskap och vänner med samma typ av funktionsnedsättningar Eller anhöriga, föräldrar får kontakt med andra föräldrar.
 • Få utbildningar
 • Få mejl med de senaste rönen,information
 • ta del av läger,utflykter
 • Autism och aspberger förbundet brukar tillexempel:  abonnera Leos lekland, eller ha Bio för personer med Autism diagnoser (AST) och abonnera bassänger  på olika bad osv..
 • Tips på olika sportklubbar och andra fritidsaktiviteter.

 

http://attention.se

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) så som ADHD, Aspergers syndrom/Autismspektrumtillstånd (AST), språkstörning och Tourettes syndrom.

Vi arbetar för att personer med NPF ska bli bemötta med respekt och få det stöd de behöver i skolan, på arbetsmarknaden och på fritiden. Vi arbetar också för att anhöriga ska få ökat inflytande och avlastning.

 

http://www.autism.se

autism- och Aspergerförbundet arbetar för att skapa bättre villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd.

Förbundets medlemmar är personer med egen funktionsnedsättning, närstående och yrkesverksamma inom området. Styrelsen har en motsvarande sammansättning.

http://www.fub.se

FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv.

Vi är drygt 26 000 medlemmar i fler än 150 lokalföreningar runt om i landet. Personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga är medlemmar i FUB liksom många andra som delar vår grundsyn.

http://www.fdb.nu

Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn

FDB är en förening som ger råd, stöd och vägledning till familjer som har barn med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Vi arbetar också för att förbättra villkoren i skolan för barn och ungdomar med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

Det här gör vi

 • Arrangerar föreläsningar och träffar
 • Skapar kontaktnät mellan föräldrar
 • Sprider kunskap om dyslexi
 • Arbetar för att påverka beslutsfattare
 • Anordnar sommarläger för barn och ungdomar

FDB är en rikstäckande förening med aktiviteter i stora delar av landet. Föreningen bildades 1992 av en grupp föräldrar, den är partipolitiskt och religiöst obunden och öppen för alla.

https://ocdforbundet.se

Svenska OCD-förbundet är en rikstäckande ideell förening som grundades 1989 och som har som ändamål att stödja personer med egen erfarenhet av OCD (tvångssyndrom) och/eller OCD-relaterade tillstånd och deras anhöriga, samt att verka för att dessa personer får ett bättre stöd och en bättre förståelse från samhällets sida.

Förbundet arbetar för att kunskapen om OCD ska öka bland allmänhet, vårdgivare, utbildningsanordnare, myndigheter och organisationer och verkar för att information om effektiva och vetenskapligt dokumenterade behandlingsformer och stödinsatser sprids till dessa grupper. Detta gör vi bland annat genom att ge ut tidningen ”Nytt om OCD”, ordna informationsmöten och föredrag, medverka i tidningar, radio och TV, bygga upp lokala avdelningar och föreningar, förmedla kontakter mellan medlemmar, och förmedla kontakter till legitimerade beteendeterapeuter och specialister i psykiatri.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.